SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

 

Centrum Szkoleń działa w ramach Uniwersytetu Otwartego, który jest jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. Realizuje zarówno pojedyncze kursy, jak i cykliczne pakiety szkoleniowe, każdorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Oferujemy szkolenia uniwersalne oraz branżowe, prowadzone przez wykładowców UW, zarówno praktyków i teoretyków, ekspertów zorientowanych na potrzeby nowoczesnych firm i instytucji. Programy szkoleń mogą być tworzone w oparciu o scenariusze zajęć dostępne w formule otwartej lub powstać na Państwa indywidualne zamówienie.

Jesteśmy liderem usług edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych, obecnie z naszej oferty dla klientów indywidualnych korzysta ponad 68 000 Słuchaczy. Zachęcamy do czerpnia z potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego – najlepszej uczelni w Polsce. Stworzymy ofertę odpowiadającą Państwa oczekiwaniom.

Kontakt
Kamil Iwandowski kamil.iwandowski@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 574
Olga Piecka olga.piecka@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 569

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

W czasie bezpośredniej rozmowy identyfikujemy Państwa potrzeby i oczekiwania, omawiamy kluczowe kwestie i spodziewane efekty szkolenia, a także szczegóły organizacyjne.

 

Tworzenie programów szkoleń

Program każdego szkolenia przygotowywany jest przez wykładowcę przy Państwa aktywnym udziale, aby w pełni odpowiadał na Państwa potrzeby. Wykładowca opracowuje materiały szkoleniowe, niezbędne do zdobycia oraz przyswojenia nowej wiedzy i umiejętności.

Czas i miejsce szkoleń

Termin oraz miejsce szkolenia dopasowane są do Państwa wymagań. Dysponujemy zapleczem profesjonalnie wyposażonych sal i pracowni. Istnieje również możliwość organizacji zajęć we wskazanym przez Państwa miejscu.

Prowadzenie szkoleń

Szkolenia prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Forma zajęć dopasowana jest do Państwa potrzeb i założonych efektów szkolenia.

 

Ewaluacja i ocena szkoleń

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy ewaluację i analizujemy opinie uczestników, dzięki czemu otrzymują Państwo informację zwrotną na temat efektów przeprowadzonych zajęć.

Dyplomy i certyfikaty

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa. Osobom zainteresowanym bardziej prestiżową formą potwierdzenia efektów kształcenia oferujemy możliwość otrzymania certyfikatu. Dokumenty drukowane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. 

3333